Privatumo politika

  1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja  www.sapovalovas.lt ir www.sapovalovas.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.

1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.sapovalovas.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 www.sapovalovas.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

2.2  www.sapovalovas.lt  gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

2.2.1 apdoroti Jūsų paslaugų užsakymus;

2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

2.2.3 spręsti problemas, susijusias su paslaugų pateikimu ar pristatymu;

2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.

3.1.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Duomenų atšaukimas

4.1 Jūs bet kada galite atšaukti teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, parašius el.paštu : sapovalovas@gmail.com arba tel. nr. +37060466375

  1. Slapukai (angl. cookies)

5.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

5.2 Kokie slapukai naudojami?

Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia: http://www.google.com/privacypolicy.html

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

6.1 www.sapovalovas.lt  turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

Jeigu turite klausimų ar pasiūlymų, rašykite mums Edvinas Šapovalovas, el. p. sapovalovas@gmail.com , tel. nr. +37060466375

 

 

SUTIKIMAS

Aš – Edvinas Šapovalovas, suvokiu ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl rinksiu ir tvarkysiu tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mano veiklą. Asmens duomenis aš tvarkysiu teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tikslams pasiekti. Tvarkydamas asmens duomenis, sieksiu, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi. Aš garantuoju, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami kitiems asmenims be teisėto pagrindo ir Jūsų sutikimo.

Tvarkydamas Jūsų asmens duomenis aš laikysiuos Bendrojo asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų.

„Asmeninė informacija“ – tai tokia informacija, pagal kurią galima identifikuoti asmenį: vardas/pavardė, pašto adresas, telefono numeris, el. pašto adresas. Jūsų asmeninius duomenis gaunu kai Jūs atsakote į specializuotą mano klausimyną ir sveikatos anketą per svetainę, el. paštu, facebook paskyrą – bendraujant „Messenger“ platforma arba „instagram“ platformoje.

 

 

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS IR ATSKLEIDIMAS

 Asmeninių duomenų naudojimas

Jūsų asmeninius duomenis naudoju šiais tikslais:

– visais tikslais, dėl kurių Jūs juos pateikėte, įskaitant atsakymus į Jūsų užklausas bei Jūsų prašymų vykdymą;

– Aš galiu tvarkyti šiuos duomenis: Jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, asmenines bei kitas savybes, el.pašto adresą, telefono numerį, Jūsų bendravimo su manimi informaciją bei žinutes, Jūsų sporto vertinimo rezultatus, Jūsų atvaizdą (nuotraukas) bei garso ir vaizdo įrašus ir kt.

Iš kur aš rinksiu Jūsų asmens duomenis?

Jūsų asmens duomenis aš gausiu iš Jūsų paties(-ios), kai Jūs man pateiksite savo atsakymus į mano specializuotą anketą, el. paštu, facebook paskyroje – bendraujant „Messenger“ platforma arba „instagram“ platformoje.

Jūsų duomenis aš galiu rinkti ir iš kitų šaltinių, pvz.interneto svetainės, kitų interneto svetainių, socialinių tinklų.

Asmeninių duomenų atskleidimas

Jūsų asmeninius duomenis galiu perduoti šioms šalims:

– svetainės administratoriui/treneriams/sporto salės administracijos personalui, tuo atveju, jeigu reikia susisiekti su Jumis ir suteikti paslaugas pagal susitarimą;

– kitais atvejais, kai mano manymu tai yra reikalinga, tinkama ir saugu: (a) pagal galiojančius įstatymus, taip pat pagal kitos šalies, nei Jūs gyvenate, įstatymus; (b) laikantis procesinių veiksmų; (c) atsakant į viešųjų ir valstybinių įstaigų reikalavimus, taip pat kitos šalies, nei Jūs gyvenate, viešųjų ir valstybinių įstaigų reikalavimus;  (d) siekiant apsaugoti mūsų veiklą; (e) siekiant apsaugoti Jūsų ir kitų asmenų teises, privatumą, turtą; (f) norint taikyti galimas teisės gynimo priemones ar sumažinti galimą žalą.

 

 

SOCIALINIS TINKLAS IR INTERAKTYVIOSIOS PRIEMONĖS

Įrašuose, žinutėse, pokalbiuose, kai Jūs pats pateikiate šią informaciją svetainėje ar kitomis interaktyviomis priemonėmis,  bet kokia Jūsų pateikiama informacija, įskaitant vardą, pavardę, el. pašto adresą, žinutes, kūno pokyčių nuotraukas (prieš ir po), gali būti viešai matoma. Mes neatsakome už jokią informaciją, kurią pateikiate per šias interaktyvias priemones, todėl rekomenduojame neatskleisti kitos, nei aukščiau minėta asmeninė (bendrinė) informacija. Jeigu naudojate šias priemones, Jūsų asmeninė informacija gali likti svetainėje ir Jums nustojus ja naudotis. Asmens kuriuo duomenys yra saugomi, jam paprašius jie privalo būti ištrinti.

 

 

SVETAINĖS PRIEINAMUMAS VAIKAMS

Asmenis, jaunesnius kaip aštuoniolika (18) metų, prašome atidžiai naudotis svetaine ir jokiu būdu nepateikti jokios asmeninės informacijos.